Struggle songs

Struggle songs

Iyoh Solomon Solomon Iyoh Solomon Solomon Mahlangu Iyoh Solomon Wayeyisoja loMkhonto WeSizwe Wayebulala amaBhunu eAfrika Azania From Cape to Cairo Morocco to Madagascar Bathi yone iAzania, izwe lethu, solithatha ngebazooka x2 From Cape to Cairo Morocco to Madagascar...