Bakhalaza ngokuxhashwazwa abasebenzi benkontileka eWits

Photo: Tendai Dube

Photo: Tendai Dube

Abasebenzi bosonkontileka abaqashwe inyuvesi, baqhubeka nokuzwakalisa ukungeneliseki kwabo ngendlela abaqashi babo ababaphethe ngayo.

Lokhu kuzwakalisa ukunganeliseki kuqale ngesikhathi abasebenzi beMJL Electrical bekhalaza ngokuthi umqashi wabo akabakhokheli amaholo.

Umsebenzi oqashwe iD.L Electrical, ongafunanga kudalulwe igama lakhe ngenxa yokusabela umsebenzi wakhe, utshele leli phephandaba ukuthi umqashi wakhe ubasongela ngelokuthi uzobaxosha nje, uma bethi bafuna ukujoyina inyunyana yabasebenzi.

“Umqashi wethu akafuni ukuxoxisana nathi, uma kukhona okhalaza ngakho noma okubuzisisayo uyakukhakhabisa akusongele ,” kusho lomsebenzi.

Uqhube wathi umqashi akabaholeli uma begula bengezanga emsebenzini. “Ngisho ungamubonisa incwadi kadokotela akakuholeli, ukutshela ukuthi ongasebenzanga ngeke ahole.”

UMnumzane David Letsie ongumphathi weD.L Electrical uzichithile lezizinsolo, wathi abasebenzi bakhe abakaze bakhalaze ngalutho kuyena. “Abakaze bangitshele lutho mina abasebenzi bami, ngiyamangala nje uma sengizwa sengifonelwa amaphepha. Kodwa ke ngizozama ngihlale nabo phansi ngaphandle kwakho [esho intatheli],” umphathi esesicobelela.

Omunye umsebenzi osebenzela iMV&LV , naye ongathandanga kudalulwe igama lakhe, uthe banenkinga yokuthi umqashi wabo akawathengi amathuluzi okusebenzi kanye nenyunifomu.

“Sifika nawethu amathuluzi uma sizosebenza kodwa kuyenzeka aphuke sisebenza. Kodwa kuyaye kudingeke ukuthi siphinde sizithengele amathuluzi amasha,” esechaza.

Umqashi, uSteven Jonhston, uziphendulele wathi abasebenzi bayabuzwa ukuthi banawo yini amathuluzi abo okusebenza ngaphambi kokuthi baqashwe. Eqhubeka uthe umsebenzi wabo uyabaphoqa ukuthi babe namathuluzi abo.

“Uma kwenzekile saqasha umsebenzi ongenawo amathuluzi akhe, ngiyaye ngimuthengele yena bese engikhokhela kancane kancane emholweni wakhe uma eseqale ukusebenza,” kusho uJonhston.

Ephendula udaba lwenyunifomu, uthe useyi-odile izofika maduzane, “Ngibathengela kanye ngonyaka inyunifomu abasebenzi bami, bese kuthi uma kwenzeka iba nenkinga ngiyayithenga futhi,” esichazela.

 

 

 

Wits reaches an agreement with MJL electrical workers

Wits University has reached an agreement with protesters, including Wits Workers Solidarity and MJL Electrical workers, before a court interdict was issued to have them forcibly removed from the offices of the Wits Vice Chancellor Prof Adam Habib. 

SILENT STEP: MJL Electrical workers Sello Rampypedi, Kagiso Mokotedi, Samuel Mosia, Ben Lebese, Shadrach Baloyi, Forgive Mahlaugu and Tshifhiwa Matamela sat silently on the great hall steps before the meeting began.

File Photo

 

Protesters occupying the offices next to vice chancellor, Prof Adam Habib have reached an agreement with Wits University after previously being denied their demands that outsourced MJL workers be absorbed by another contractor.
The MJL electrical workers were left jobless after the private company was closed, following allegations that the workers were not paid by the company. According to a university statement the MJL workers were subsequently paid by Wits out of the monies owed to MJL Electrical.

The university previously made a statement where it acknowledged that the MJL workers were treated unfairly by the contractor.

“MJL workers have been treated badly by their boss. Wits does sympathize. But we cannot employ the workers,” the university said in an earlier statement.

According to the university spokesperson, Shirona Patel, Habib said during the protest that Wits could not absorb the MJL workers into the university.

The statement also added that Wits management would not meet with the student protestors, “Wits Management is open to meeting directly with the workers themselves or their recognised unions but the university will not negotiate with the Wits EFF, student groups or other informal bodies on this matter.”

However the protesters have reached an agreement with deputy vice-chancellor Prof Tawana Kupe, today and voluntarily left the premises just before lunch. This comes after the university began proceedings to obtain a court interdict to have the students from Wits Workers Solidarity Committee and MJL workers removed from the premises, which they have been occupying since Wednesday.

Koketso Toho, a protestor and member of Wits Workers Solidarity, said “We got the university to take responsibility to attend and negotiate with current vendors which enjoy the same status as MJL to employ the current number of workers.”

“They will try to communicate with us and we will take it from there what action we will take.”

In the university’s statement responding to the demand to employ the workers, it explained the negative affect insourcing, hiring the workers directly by Wits, would have on the university by setting a precedent, ” Those who advocate insourcing do not realize that it would require an extra 15% increase in student fees otherwise Wits quality will decline … This would destroy Wits. Where would future students go?”

Toho however believes the university will try to improve the number of outsourced vendors it uses, “We will try and negotiate for the general outsourcing to stop which the university has committed itself to try and stop … even though it might be a lengthy process.”

He added, “They [Wits University] will try to communicate with us and we will take it from there what action we will take.”